Doporučitelská sekce

DOPORUČITELSKÁ SEKCE

    DOPORUČITEL


    DOPORUČENÁ OSOBA

    PROHLÁŠENÍ

    Odesláním tohoto formuláře prohlašujete, že jste Doporučenou osobu seznámil/a a informoval/a o Vašem záměru doporučit ji společnosti BE ON TOP s.r.o., IČ 043 88 062 jako potenciálního kandidáta pro využití služeb kariérového poradenství a činnosti personální agentury za účelem zprostředkování zaměstnání a že doporučená osoba s tímto doporučením její osoby bez výhrad souhlasí.

    Současně berete na vědomí, že pokud nám Doporučená osoba neudělí Souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím založení profesního profilu na internetových stránkách www.beontop.cz, nebo www.topabsolvent.cz, budou veškeré údaje zaslané tímto formulářem po uplynutí lhůty 30ti dní vymazány.