Developer

Developer

Developer, Software Engineer nebo také Vývojář či Programátor navrhuje, programuje a udržuje počítačové programy, aplikace a řešení. Podle svého zaměření se věnuje aplikacím, databázím či operačním systémům. Vytváří části aplikací nebo jejich kombinací staví větší celky. Při procesu jejich tvorby spolupracuje i na jejich testování a ladění. Na základě analytické dokumentace programuje v příslušném programovacím jazyce.
Kromě samotného programování má na starost vytváření dokumentace, datových a objektových struktur a definici jejich vazeb.

Může také komunikovat s dodavateli a posuzuje navržená řešení. Definuje HW potřeby pro dané aplikace a programy. Řeší vzniklé problémy a po úspěšném otestování a doladění produktu připravuje podklady pro uživatelskou dokumentaci.

Co bys měl(a) mít/umět?

Úspěšný kandidát musí být člověk s analytickým a logickým myšlením, který je samostatný, zodpovědný, pečlivý a soustředěný. Většinou se jedná o člověka s vysokoškolským, nebo středoškolským vzděláním v oboru informatika. Musí ovládat konkrétní programovací jazyky a angličtinu, která je nezbytná.

Úspěšný kandidát musí  neustále sledovat nové trendy ve svém oboru.

Dle užšího zaměření je výhodou znalost:

  • Java Script apod. – Front-end developer
  • JAVA .NET C++ – Back-end developer
  • SQL, PLSQL – Vývojář databáze

Pozice, kam se můžete posunout dál s praxí na této pozici?

  • Senior Developer
  • Team Leader
  • Solution Architect
  • Enterprise Architect

V případě, že tě tato pozice zaujala, dej nám o sobě vědět prostřednictvím formuláře níže.

[atollon_widget_small]