Disponent logistiky

Disponent logistiky

Disponent logistiky nebo také jako Logistik obecně optimalizuje materiálový tok ve výrobním procesu, včetně dopravy a skladování. V procesu materiálového toku má na starost způsob dopravy materiálu, četnost skladových zásob a způsob uskladnění (palety, kontejnery, apod.), řeší tok materiálu a jeho přesuny během výrobního procesu (např. minimalizace převozu polotovarů mezi linkami, aj.), zajišťuje a optimalizuje obaly výrobků, spolupracuje při tvorbě a zlepšování plánu výroby a zpracovává podklady pro tvorbu cenové kalkulace. V rámci logistiky je mnoho útvarů, které mají na starosti jednotlivé úseky toku materiálu.

Co bys měl(a) mít/umět?

Kandidát na pozici disponenta logistiky musí být flexibilní a musí mít přehled o celém výrobním procesu a chápat souvislosti a spolupráce ve výrobě. Musí mít dobré komunikační dovednosti a organizační schopnosti. Na této pozici je nutná odolnost vůči stresu a ochota v naléhavých případech zůstat a nastalé situace řešit ihned. Jedná se o pozici, kde je opět nutná minimálně angličtina.

Pozice, kam se můžete posunout dál s praxí na této pozici?

  • Nákupčí
  • Projektový specialista
  • Oblast logistiky s jinou specializací
  • Vedoucí některého z logistických útvarů

V případě, že tě tato pozice zaujala, dej nám o sobě vědět prostřednictvím formuláře níže.

[atollon_widget_small]