Obchodník

Obchodník

S pozicí obchodníka je možné se setkat na několika možných úrovních obchodních modelů. V zásadě se jedná o tři základní úrovně, kde každá z těchto typů představuje specifickou metodu osobního prodeje se zvláštními prodejními postupy, pro odlišné typy zákazníků a trhů. Jsou nimi:

  1. Prodej na trzích B2B – při tomto druhu prodeje jsou prodávány především výrobní prostředky a materiály výrobcům finálních produktů a výrobcům meziproduktů. Typicky se jedná například o prodej výrobních zařízení nebo surovin.
  2. Prodej velkoobchodníkům a distributorům – zahrnuje prodej finálních produktů distributorům, kteří je prodávají dále na trzích B2B či B2C.
  3. Maloobchodní prodej a přímý prodej – jsou typy osobního prodeje, které se uplatní na spotřebitelském trhu v komunikaci s koncovými spotřebiteli. Typickým vztahem je vztah prodejce a zákazníka.

Profesionální obchodníci jsou vzdělaní, vyškolení lidé, kteří se snaží vybudovat dlouhodobé, hodnotné vztahy se svými zákazníky.

Co bys měl(a) mít/umět?

Každý obchodník by měl mít výborné komunikační a obchodní dovednosti, logické uvažování a měl by být schopný samostatně dosahovat vytyčených cílů. Důležitá je také dovednost empatie, reprezentativní vystupování a umět si efektivně organizovat svůj čas a práci na jednotlivých projektech.

Skoro vždy je nezbytná znalost minimálně jednoho světového jazyka na komunikativní úrovni.

Pozice, kam se můžete posunout dál s praxí na této pozici?

  • Sales manager (manažer prodeje)
  • Area manager (oblastní manažer)
  • Project manager (projektový manažer)
  • Relationship manager (manažer obchodních vztahů)
  • Obchodní ředitel
  • Generální manažer
  • Managing director (výkonný ředitel)

V případě, že tě tato pozice zaujala, dej nám o sobě vědět prostřednictvím formuláře níže.

[atollon_widget_small]