IT Administrátor

IT Administrátor

IT Administrátor soustřeďuje dostupné technické informace o provozu informačních systémů, identifikuje možnosti zlepšování provozu, posuzuje jejich proveditelnost a koordinuje servisní a rozvojové činnosti. Zajišťuje rozbory a analýzy pro technické projekty, provádí technickou údržbu počítačových systémů a dalších atypických zařízení výpočetní techniky. Zpravidla se zabývá instalací a aktualizací systémů, zajištění bezpečnosti dat, řešení oprav a krizových situací, spravuje uživatelská práva a vede uživatelskou dokumentaci. Dále také zálohuje databáze a řeší nestandardní uživatelské požadavky.

Co bys měl(a) mít/umět?

IT Administrátor musí mít silné analytické a logické myšlení a musí být schopný zvládat zátěžové situace. Mělo by se jednat o pečlivého člověka s komunikačními schopnostmi. Angličtina je nezbytným předpokladem. Na tuto pozici je ideální vysokoškolské či středoškolské vzděláním v oboru informatika.

Pozice, kam se můžete posunout dál s praxí na této pozici?

  • Infrastrukturní architekt
  • Manažer provozu IT systémů

V případě, že tě tato pozice zaujala, dej nám o sobě vědět prostřednictvím formuláře níže.

[atollon_widget_small]