Založit profil

Proč si u nás založit profil?

Jsme s vámi nejen při změně zaměstnání.

Dlouhodobě se o vás postaráme a poradíme vám teď i kdykoli v budoucnu.

Věděli jste, že:

končí v zaměstnání kvůli špatné volbě hned v prvním roce. se rozhodne pro špatný obor. se nedokáže adekvátně ohodnotit.

S námi se vám tohle nestane.

Stačí vyplnit formulář

Bezplatně. Bez závazků. Za pokus nic nedáte.

Stačí přiložit své aktuální CV a my se podíváme po nabídce práce za vás.
Spolehněte se, že dostanete jen ty nabídky, které odpovídají vašim požadavkům a zkušenostem.

OSOBNÍ ÚDAJE

PREFERENCE ZAMĚSTNÁNÍ


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Udělujete tímto souhlas společnosti BE ON TOP s.r.o., se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 176/31, Liberec I - Staré Město 460 01, IČ: 043 88 062, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 36233 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • adresa trvalého bydliště

 • datum narození

 • dosažené vzdělání

 • pracovní zkušenosti

 • e-mailová adresa

 • telefonní kontakt

 • osobní zájmy

 • ostatní dovednosti

 • údaj o absolvovaných kurzech, školeních, seminářích

 • údaj o získaných certifikátech


Shora uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.

Shora uvedené osobní údaje Správce zpracovává za účelem:

 • zpracování osobních údajů v rámci poskytování služeb kariérového poradenství a činnosti personální agentury;

 • zpracování osobních údajů za účelem zprostředkování zaměstnání.


Vámi poskytnuté osobní údaje Správce poskytuje fyzické nebo právnické osobě (dále jen „příjemce“) v rámci činnosti Správce jakožto personální agentury za účelem zprostředkování zaměstnání pro Vás.

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:

 • vzít tento souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje Správce: BE ON TOP s.r.o., se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 176/31, Liberec I - Staré Město 460 01 nebo e-mailu na: info@beontop.cz

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů,

 • požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů,

 • právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto osobní údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil ve stanovených případech,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


Tímto udělujete svůj svobodný souhlas s tím, aby Správce zpracovával Vaše osobní údaje způsobem shora uvedeným a v souladu s výše uvedenými informacemi.

Nechce se vám formulář vyplňovat?

Zavolejte nebo napište přímo Kateřině.

 E-mail: doubova@beontop.cz
Telefon: +420 734 488 091

Kateřina Doubová - HR specialista

Kateřina Doubová

HR specialista