Blog

Jak poznat a využít své silné a slabé stránky při hledání pracovních příležitostí

29. 5. 2024 Nezařazené

Při osobních pohovorech Vás čeká spousta záludných otázek, které pomáhají personalistům hodnotit kandidáty nejen podle jejich 📑 CV, ale také, při osobním setkání, i podle jejich schopnosti sebeprezentace.

Jednou z nejčastějších otázek, která kandidáty může potkat, je ta o jejich silných a slabých stránkách 🙈. Přiznáme se, sami na tuto otázku neradi odpovídáme…

Existuje vůbec správná odpověď 🤔 ?

Důležité je najít rovnováhu mezi sebedůvěrou a pokorou. Přílišná sebechvála, jak se říká, 🦨 smrdí 😝 .
Přehnaná skromnost zas může vyvolat dojem, že si sami sebe nevážíte.

Nám se třeba hodně líbila odpověď kandidáta, se kterým jsme vedli pohovor ohledně pozice IT specialista: „Myslím, že moje nejsilnější stránka je schopnost rychle se adaptovat na nové situace. To mi pomohlo třeba v mém předchozím zaměstnání, kde jsme museli rychle přejít na nový systém. Během dvou měsíců jsem se stal jeho hlavním školitelem.“
Jeho odpověď totiž obsahovala i konkrétní příklad, kterým svou silnou stránku podpořil.

Otázka na slabé stránky je na kandidáty ještě větší 🪤 past, protože o svých slabých stránkách každý mluví mnohem méně raději než o těch, ve kterých se cítí silný v kramflecích.
Klíčem je odpovídat upřímně, ale zároveň ukázat, že na svých slabých stránkách pracujete 🆙 .

Uvedeme příklad jiného kandidáta, který nám přiznal, že ačkoli aspiruje na manažerské pozice, má problém s time managementem. Naučil se ale používat různé nástroje 🗓️ ⏱️ k lepšímu plánování svého času a tím nejen nás přesvědčil, že aktivně pracuje na svém rozvoji. Mimochodem, to výběrové řízení na pozici Projektového manažera nakonec vyhrál 😉

Jak se tedy na tyto otázky před pohovorem můžete připravit?

1. Identifikujte své silné a slabé stránky, udělejte si jejich seznam a buďte upřímní hlavně sami k sobě.
2. Najděte si konkrétní příklady z Vaší praxe pro podporu Vašich tvrzení.
3. Pracujte na svých slabých stránkách – ukažte, že se snažíte zlepšovat.Back to blog list